När inköp görs som har koppling till projekt är det en stor fördel om ni anger det unika arbetsordernummret som finns för varje skapad arbetsorder.

Administrationen kan då lättare koppla en leverantörsfaktura till rätt arbetsorder/ projekt och lättare veta när samtliga leverantörsfakturor är inkomna.

nyaao