platform

 

Arbetsorderhantering

Skapa nya arbetsordrar som samtliga användare i systemet kommer åt.
det går också att dela ut arbets ordrar till enskilda personer.
där dom blir “Ägare av ordern”

Tidrapportering

Ni samlar tider på arbetsordrarna för att enkelt få en överblick hur många timmar som är knutna just till den ordern.

Veckorapport

När Användarna har lagt i sina tider på Arbetsordrarna så kan ni enkelt göra en veckorapport som kan användas som löneunderlag.

Månadsrapport

Månadsrapporten är en bra översikt där man även kan skriva in diverse frånvaro eller extraarbeten. Ni har också bra koll på hur många övertidstimmar som användarna har jobbat.

Projektstatistik

En enklare projektstatistik sida där ni kan hålla kol på vilka typer av arbetsordrar, Ledtider start och stopp, och allt är sökbart bakåt i tiden.

Tidrapportöversikt

På denna sida får ni koll på hur många timmar som enskilda personer har lagt
inom ett valbart tidsspann.

Exportering till briljant

Exportera timmar till Ekonomisystemet Briljant.

Löneunderlag

Ni kan använda inrapporterade timmar som löneunderlag.

Sökbart

En bra detaljerad sökfunktion där ni kan hitta era samtliga arbetsordrar som är inlagda i tidsys. Inget mer slående bland papper och pärmar.

Grupper

Ni kan tilldela användare olika grupper om dom exempelvis jobbar i olika städer.

Användare

Ni kan ha hur många användare ni vill.

Status

Status på Arbetsordrarna gör det enkelt för er att se vart i processen en Arbetsorder befinner sig. Ny, pågående, Avslutad, även Klar att fakturera och fakturerad.

Sms utskick

Om ni vill skicka ut en arbetsorder via SMS till an användare så får denna en länk till arbetsordern och kan logga in direkt ifrån sin Smartphone.

Underentreprenörer

Här kan ni knyta till er underentreprenörer för att hålla reda på hur många timmar eller kostnader som den har jobbat mot en arbetsorder.

Projekt

Ni kan skapa hur många projekt ni vill.
Mot projekten knyter ni arbetsordrar.